Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 202лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 606.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

202лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 606.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

202лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 606.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 104лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 624.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 624.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

104лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 624.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 71лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 642.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 642.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

71лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 641.97лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 55лв

ГПР: 22.45% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 659.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 659.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

55лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 659.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 45лв

ГПР: 22.83% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 677.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 677.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

45лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 677.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 39лв

ГПР: 23.01% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 695.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 695.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

39лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 694.98лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 30лв

ГПР: 23.11% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 730.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 730.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 730.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 26лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 765.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

26лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 765.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 25лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 907.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

22лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 801.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 24лв

ГПР: 34.12% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 942.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

21лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 824.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 21лв

ГПР: 33.46% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 1013.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 871.72лв. Такса ангажимент: 0лв.