Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 199лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 596.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 596.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

199лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 596.37лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 102лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 613.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 613.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

102лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 613.74лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 70лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 631.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 631.11лв. Такса ангажимент: 0лв.

70лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 631.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 54лв

ГПР: 22.45% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 648.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 648.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

54лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 648.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 44лв

ГПР: 22.83% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 665.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 665.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

44лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 665.85лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 38лв

ГПР: 23.01% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 683.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 683.22лв. Такса ангажимент: 0лв.

38лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 683.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 30лв

ГПР: 23.11% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 717.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 717.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 718.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 25лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 752.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 752.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 25лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 891.66лв. Такса ангажимент: 0лв.

22лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 787.44лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 23лв

ГПР: 34.12% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 926.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

20лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 810.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 21лв

ГПР: 33.46% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 995.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 856.92лв. Такса ангажимент: 0лв.