Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 72лв

ГПР: 16.78% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 215.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 215.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

72лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 215.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 37лв

ГПР: 20.32% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 221.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 221.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

37лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 221.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 25лв

ГПР: 21.74% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 227.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

25лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 227.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 20лв

ГПР: 22.45% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 234.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

20лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 234.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 16лв

ГПР: 22.83% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 240.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

16лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 240.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 14лв

ГПР: 23.01% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 246.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 246.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 11лв

ГПР: 23.11% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 259.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

11лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 259.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 9лв

ГПР: 23.04% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 271.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

9лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 271.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 9лв

ГПР: 34.44% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 321.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

8лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 284.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 8лв

ГПР: 34.12% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 334.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

7лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 292.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 7лв

ГПР: 33.46% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 359.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

6лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 309.32лв. Такса ангажимент: 0лв.