Mastercard loyalty 40x100

Купи на лизинг

3 месеца 65лв

ГПР: 19.40% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 194.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 194.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

65лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 194.67лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 33лв

ГПР: 22.20% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 200.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 200.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

33лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 200.34лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 23лв

ГПР: 23.18% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 206.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

23лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 206.01лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 18лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 211.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

18лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 211.68лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 14лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 217.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

14лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 217.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 12лв

ГПР: 23.84% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 223.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

12лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 223.02лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 10лв

ГПР: 23.77% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 234.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

10лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 234.36лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 8лв

ГПР: 23.58% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 245.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

8лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 245.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 8лв

ГПР: 35.19% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 291.06лв. Такса ангажимент: 0лв.

7лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 257.04лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 8лв

ГПР: 34.80% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 302.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

7лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 264.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 7лв

ГПР: 34.03% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 325.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

6лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 279.72лв. Такса ангажимент: 0лв.