Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 119.82лв

ГПР: 19.52% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

119.82лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.47лв. Такса ангажимент: 0лв.

119.82лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 359.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 61.66лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.66лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.94лв. Такса ангажимент: 0лв.

61.66лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 369.96лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 42.27лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.27лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.41лв. Такса ангажимент: 0лв.

42.27лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 380.43лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 38.39лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 383.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 32.57лв

ГПР: 23.62% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.88лв. Такса ангажимент: 0лв.

32.57лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 390.84лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 26.76лв

ГПР: 23.82% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 401.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

26.76лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 401.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 22.88лв

ГПР: 23.88% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 411.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

22.88лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 411.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 18.03лв

ГПР: 23.79% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 432.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

18.03лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 432.76лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 15.12лв

ГПР: 23.61% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 453.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

15.12лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 453.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 14.93лв

ГПР: 35.22% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 537.46лв. Такса ангажимент: 0лв.

13.18лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 474.64лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 13.96лв

ГПР: 34.83% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 558.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

12.22лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 488.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 12.51лв

ГПР: 34.06% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 600.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

10.76лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 516.52лв. Такса ангажимент: 0лв.