Logitech banner 1920x40

Купи на лизинг

3 месеца 586.76лв

ГПР: 17.05% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1760.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

586.76лв

ГПР: 19.42% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1760.27лв. Такса ангажимент: 0лв.

586.76лв

ГПР: 19.46% ГЛП: 17.91% Стойност на плащането: 1760.28лв. Такса ангажимент: 0лв.

6 месеца 301.92лв

ГПР: 20.52% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1811.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

301.92лв

ГПР: 22.28% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1811.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

301.92лв

ГПР: 22.29% ГЛП: 20.29% Стойност на плащането: 1811.52лв. Такса ангажимент: 0лв.

9 месеца 206.98лв

ГПР: 21.90% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1862.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

206.98лв

ГПР: 23.26% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1862.81лв. Такса ангажимент: 0лв.

206.98лв

ГПР: 23.28% ГЛП: 21.11% Стойност на плащането: 1862.82лв. Такса ангажимент: 0лв.

10 месеца 187.99лв

ГПР: 23.46% ГЛП: 21.26% Стойност на плащането: 1879.90лв. Такса ангажимент: 0лв.

12 месеца 159.51лв

ГПР: 22.59% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1914.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

159.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1914.08лв. Такса ангажимент: 0лв.

159.51лв

ГПР: 23.70% ГЛП: 21.46% Стойност на плащането: 1914.12лв. Такса ангажимент: 0лв.

15 месеца 131.02лв

ГПР: 22.96% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1965.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.02лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1965.35лв. Такса ангажимент: 0лв.

131.02лв

ГПР: 23.87% ГЛП: 21.60% Стойност на плащането: 1965.30лв. Такса ангажимент: 0лв.

18 месеца 112.03лв

ГПР: 23.14% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2016.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.03лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2016.62лв. Такса ангажимент: 0лв.

112.03лв

ГПР: 23.92% ГЛП: 21.64% Стойност на плащането: 2016.54лв. Такса ангажимент: 0лв.

24 месеца 88.30лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2119.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2119.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

88.30лв

ГПР: 23.83% ГЛП: 21.57% Стойност на плащането: 2119.20лв. Такса ангажимент: 0лв.

30 месеца 74.06лв

ГПР: 23.13% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2221.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.06лв

ГПР: 23.64% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2221.70лв. Такса ангажимент: 0лв.

74.06лв

ГПР: 23.63% ГЛП: 21.41% Стойност на плащането: 2221.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

36 месеца 73.11лв

ГПР: 34.57% ГЛП: 30.59% Стойност на плащането: 2631.86лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.56лв

ГПР: 23.39% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2324.24лв. Такса ангажимент: 0лв.

64.56лв

ГПР: 23.38% ГЛП: 21.20% Стойност на плащането: 2324.16лв. Такса ангажимент: 0лв.

40 месеца 68.36лв

ГПР: 34.24% ГЛП: 30.29% Стойност на плащането: 2734.40лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.82лв

ГПР: 23.20% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2392.60лв. Такса ангажимент: 0лв.

59.82лв

ГПР: 23.22% ГЛП: 21.05% Стойност на плащането: 2392.80лв. Такса ангажимент: 0лв.

48 месеца 61.24лв

ГПР: 33.56% ГЛП: 29.70% Стойност на плащането: 2939.48лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.69лв

ГПР: 22.84% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2529.32лв. Такса ангажимент: 0лв.

52.69лв

ГПР: 22.85% ГЛП: 20.75% Стойност на плащането: 2529.12лв. Такса ангажимент: 0лв.